Dec
15

Devosi Jalan Salib

Home > Kumpulan Doa-Doa > Devosi Jalan Salib

DEVOSI  JALAN  SALIB

TANDA SALIB

MADAH BAKTI 448 (AYAT 1,2,3 & 4)

DOA MENGUNDANG ROH KUDUS

DOA PEMBUKAAN:

Allah Bapa Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami ingin merenungkan dan menghayati apa yang telah dilaksanakan Putra TunggalMu dalam perjalanan SalibNya, izinkanlah kami menapaki jalan Salib PutraMu, dan bersama Bunda Maria Teramat Suci menyertai PutraMu di Jalan SalibNya dan bantulah kami untuk sadar bahwa pengurbanan PutraMu di jalan Salib yang dapat kami saksikan dalam kurban Ekaristi adalah kurban silih atas dosa – dosa kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. AMIN.

PERHENTIAN 1

YESUS DIJATUHI HUKUMAN MATI

P : Kami menyembah Dikau Ya Tuhan dan bersyukur kepadaMu
U : Sebab dengan Salib SuciMu, Engkau telah menebus dunia.

P: Keputusan pengadilan sering tidak sesuai dengan arti keadilan yang sebenarnya, yang bersalah sering bebas dari hukuman, sedangkan yang tidak bersalah justru sering mendapat hukuman berat, demikian pula yang dialami Yesus, Pontius Pilatus telah menyatakan bahwa Ia tidak bersalah namun tetap dijatuhi hukuman mati. Walaupun  menerima ketidak adilan dengan rela Ia terima demi ketaatan kepada kehendak Bapa.

Ampunilah kami Ya Tuhan, kami pun sering berlaku tidak adil dalam keluarga ataupun dalam masyarakat sering kali kami menjatuhkan hukuman hanya berdasar rasa suka dan tidak suka, semoga Roh KebijaksanaanMU senantiasa membingbing kami agar berlaku adil dan senantiasa memperhatikan unsur cinta kasih.

P : Marilah Kita berdoa
U : Ya Yesus ajarilah kami bersikap pasrah dan setia kepada kehendak Bapa. AMIN

P &  U :  Ya Yesus, janganlah pisahkan lagi kami daripadaMu, buatlah agar kami selalu mencintai Dikau dengan demikian berbuatlah pada kami, apa saja seturut kehendakMu.  AMIN

LAGU :
TUHAN KASIHANILAH KAMI

KRISTUS KASIHANILAH KAMI
TUHAN KASIHANILAH KAMI.   AMIN

PERHENTIAN 2

YESUS MEMANGGUL SALIB

P : Kami menyembah Dikau Ya Tuhan dan bersyukur kepadaMu
U : Sebab dengan Salib SuciMu, Engkau telah menebus dunia.

P : Keputusan pengadilan harus segera dilaksanakan yakni hukuman salib, Yesus harus memikul salibnya sendiri dengan rela Ia memikul salib yang berat itu demi ketaatanNya kepada Bapa dan demi cintaNya kepada umat manusia.

Ya Yesus, ampunilah kami, seringkali kami dalam keluarga atau dalam masyarakat diminta berkurban bagi orang lain, namun kami justru sering menghindar, ajarilah kami memikul salib bagi orang lain, dan tanamkanlah dalam diri kami semangat untuk rela berkurban bagi sesama dan lingkungan kami.

P :  Marilah kita berdoa.

U : Ya Yesus, ajarilah kami selalu setia mengikuti firman dan jalanMu agar akhirnya nanti kami dapat berkumpul bersamaMu. AMIN

P  &  U :  Ya Yesus, janganlah kami pisahkan lagi daripada Mu, buatlah agar kami selalu mencintai Dikau, dengan demikian berbuatlah pada kami, apa saja seturut kehendak Mu.   AMIN

LAGU :

TUHAN KASIHANILAH KAMI

KRISTUS KASIHANILAH KAMI

TUHAN KASIHANILAH KAMI.    AMIN

PERHENTIAN  3

YESUS JATUH PERTAMA KALI DI BAWAH SALIB

P : Kami menyembah Dikau Ya Tuhan dan bersyukur kepadaMu,

U : Sebab dengan salib suciMu, engkau telah menebus

Dunia.

P : Kondisi tubuh Yesus sudah mulai menurun, sementara jalan yang harus dilalui adalah jalan menanjak menuju Puncak Calvary, beban salib yang begitu berat menindih pundaknya, menyebabkan Yesus jatuh pertama kalinya di bawah salib, namun Yesus sadar bahwa Ia harus menyelesaikan tugasnya, Ia pun segera bangkit dan meneruskan perjalanNya sambil memikul salib.

Ya Yesus, ampunilah kami seringkali kami tidak berani segera bangkit, ketika kami jatuh ke dalam dosa, berilah kami daya kekuatanMu itu, agar kamipun berani segera bangkit dari keterpurukan kami, memperbaiki hidup kami

P :  Marilah kita berdoa.

U : Ya Yesus, ajarilah kami akan kasihMu dan bertobat dengan meringankan beban orang lain, agar kamipun menjadi lebih ringan mengikuti jalanMu. AMIN

P  &  U :  Ya Yesus, janganlah pisahkan lagi kami daripadaMu, buatlah agar kami selalu mencintai Dikau, dengan demikian berbuatlah pada kami, apa saja seturut kehendakMu.   AMIN

LAGU :

TUHAN KASIHANILAH KAMI

KRISTUD KASIHANILAH KAMI

TUHAN KASIHANILAH KAMI.   AMIN

PERHENTIAN 4

YESUS BERJUMPA DENGAN BUNDANYA.

P  :  Kami menyembah Dikau Ya Tuhan dan bersyukur kepadaMu

U  :  Sebab dengan salib suciMu, Engkau telah menebus dunia.

P  :  Inilah pertemuan yang sangat mengharukan, pertemuan Ibu dan Anak yang sedang menderita menyongsong maut, apalagi Bunda Maria tidak dapat berbuat apa – apa, Ia tidak mampu, karena situasinya memang demikian, namun dengan pandangan MataNya yang penuh kasih, cukuplah menyejukkan hati Yesus dan memberikan kepadaNya kekuatan baru untuk meneruskan perjalananNya. Yang paling menghibur Yesus adalah Bunda Maria tetap setia dan bersatu denganNya dalam penderitaan.

Ya Yesus, ampunilah kami yang seringkali tidak setia kepadaMu dan sering lari daripadaMu ketika kami mengalami kesesakkan dalam hidup kami, ajarilah kami bersatu denganMu dalam penderitaan.

P  :  Marilah kita berdoa.

U  :  Ya Yesus, ajarilah kami menjalani hidup ini bersama BundaMu yang tulus, yang penuh dengan teladan dan penuh dengan kerendahan hati. AMIN

P  &  U  : Ya Yesus, janganlah pisahkan lagi kami daripadaMu, ajarilah kami selalu mencintai Dikau, dengan demikian berbuatlah pada kami, apa saja seturut kehendakMu. AMIN

LAGU  :

TUHAN KASIHANILAH KAMI

KRISTUS KASIHANILAH KAMI

TUHAN KASIHANILAH KAMI.  AMIN

PERHENTIAN  5

YESUS DITOLONG OLEH SIMON DARI KIRENE

P  :  Kami menyembah Dikau Ya Tuhan dan bersyukur kepadaMu,

U  :  Sebab dengan salib suciMu, Engkau telah menebus dunia.

P  :  Kondisi Yesus sudah sangat lemah, ditakutkan bila Ia tidak sampai di tempat tujuan, seorang petani dari Kirene, dipaksa oleh para serdadu untuk menolong memanggul salib Yesus. Simon sendiri barangkali tidak tahu, siapa Yesus yang ditolongnya itu, andai kata Ia tahu maka Ia pasti sangat bahagia.

Ya Yesus, ampunilah kami seringkali kami tidak tulus membantu sesama, bantuan yang kami berikan sering hanya berdasarkan rasa suka dan tidak suka dan sering diwarnai keterpaksaan, gerakkanlah hati kami ya Tuhan, agar kami mampu membantu sesama kami dengan kasih yang tulus dan sempurna.

P  :  Marilah kita berdoa.

U  :  Ya Yesus ajarilah kami menerima KehendakMu, termasuk yang belum kami ketahui sekalipun. AMIN

P & U  : Ya Yesus, janganlah pisahkan lagi kami daripadaMu, ajarilah kami selalu mencintai Dikau, dengan demikian berbuatlah pada kami, apa saja seturut kehendakMu.  AMIN

LAGU  :

TUHAN KASIHANILAH KAMI

KRISTUS KASIHANILAH KAMI

TUHAN KASIHANILAH KAMI.  AMIN

PERHENTIAN  6

VERONIKA MENGUSAPI WAJAH YESUS

P  :  Kami menyembah Dikau Ya Tuhan dan bersyukur kepadaMu,

U  :  Sebab dengan salib suciMu, Engkau telah menebus dunia.

P  :  Veronika tergerak hatinya melihat penderitaan Yesus, walaupun menghadapi resiko Veronika memberanikan diri, mendekati Yesus dan menyeka keringat pada wajahNya. Suatu pertolongan kecil dan berani tetapi tepat dan menolong, Veronika mendapat ucapan terima kasih Yesus, berupa Gambar wajahNya pada kain itu.  Dan itulah RAHMAT.

Ya Yesus, ampunilah kami seringkali kami tidak memiliki hati terhadap penderitaan orang lain, gerakkanlah hati kami, karena kamipun ingin mencontoh Veronika yang berani mengambil resiko dengan mengulurkan tangan bagi penderitaan orang lain.

P  :  Marilah kita berdoa.

U  :  Ya Yesus, ajarilah kami mengasihi sesama kami, dengan kasih dan kemuliaanMu.  AMIN

P  &  U  : Ya Yesus, janganlah pisahkan lagi kami daripadaMu, ajarilah kami selalu mencintai Dikau, dengan demikian berbuatlah pada kami, apa saja seturut kehendak MU.  AMIN.

LAGU  :

TUHAN KASIHANILAH KAMI

KRISTUS KASIHANILAH KAMI

TUHAN KASIHANILAH KAMI.  AMIN

PERHENTIAN  7

YESUS JATUH KEDUA KALINYA DIBAWAH SALIB

P  :  Kami menyembah Dikau Ya Tuhan dan bersyukur kepadaMu,

U  :  Sebab dengan salib suciMu, Engkau telah menebus dunia.

P  :  Pertolongan Simon dari Kirene hanya sebentar, Yesus harus kembali memikul salib yang berat itu, karena kondisi TubuhNya sudah sangat menurun, menyebabkan Yesus jatuh kedua kalinya. Ia tertindih salib, anyaman duri di kepalaNya semakin dalam menancap, darah segar bercucuran lagi, rasa nyeri, pedih, ngilu dan lemah terasa di sekujur tubuhnya, namun Ia tidak mau terbelenggu oleh perasaanNya, Ia segera bangkit dan meneruskan karya PenebusanNya.

Ya Yesus, ampunilah kami betapa mudahnya kami mengeluh padahal salib yang kami pikul sangatlah ringan bila dibandingkan dengan salibMu, anugrahkanlah pada kami daya kekuatanMu itu pada kami, agar kami mampu dengan rela, sabar dan tabah memikul salib kehidupan kami

P  :  Marilah kita berdoa.

U  :  Ya Yesus, ajarilah aku menyesali dosa – dosaku, berilah aku kekuatan baru, agar aku mampu teguh, tabah dan tanpa mengeluh sepertiMu.  AMIN

P  &  U  :  Ya Yesus, janganlah pisahkan lagi kami daripada Mu, ajarilah kami selalu mencintai Dikau, dengan demikian berbuatlah pada kami, apa saja seturut kehendakMu.  AMIN

LAGU  :

TUHAN KASIHANILAH KAMI

KRISTUS KASIHANILAH KAMI

TUHAN KASIHANILAH KAMI.  AMIN

PERHENTIAN  8

YESUS MENGHIBUR PEREMPUAN YANG MENANGISINYA

P  :  Kami menyembah Dikau Ya Tuhan dan bersyukur kepadaMu,

U  :  Sebab dengan salib suciMu, Engkau telah menebus dunia.

P  :  Apa yang dialami Yesus sejak di dera hingga perjalanan salibNya, sungguh menggugah hati banyak orang, terutama kaum wanita, mereka tidak dapat berbuat banyak, mereka hanya menangisi kesengsaraan Yesus, namun Yesus malah menghibur dan menasehati mereka agar mereka jangan menangisi DiriNya, melainkan menangisi anak cucu mereka, karena merekalah yang akan tertimpa malapetaka karena orang tuanya telah menolak dan membunuh penebusNya.

Ya Yesus, sungguh kasihMu melintasi segala pikiran manusia, ampunilah kami yang lemah dan rapuh ini, seringkali kami tidak peduli pada penderitaan sesama terlebih bila kami sendiri sedang dalam kesulitan, dan seringkali kasih kami hanya sebatas di bibir saja, terangilah kami dengan rahmatMu, agar kami mampu melihat kehadiranMu dalam diri sesama kami sehingga kami mampu mengasihi sesama dengan kasih yang tulus dan sempurna.

P  :  Marilah kita berdoa.

U  :  Ya Yesus, ajarilah kami supaya mau memperhatikan penderitaan orang lain agar kami menjadi berkenan di hadapanMu.   AMIN.

P  &  U  :  Ya Yesus, janganlah pisahkan lagi kami daripadaMu, ajarilah kami selalu mencintai Dikau, dengan demikian berbuatlah pada kami, apa saja seturut kehendak Mu.  AMIN

LAGU  :

TUHAN KASIHANILAH KAMI

KRISTUS KASIHANILAH KAMI

TUHAN KASIHANILAH KAMI.   AMIN

PERHENTIAN  9

YESUS JATUH KETIGA KALINYA DIBAWAH SALIB

P  :  Kami menyembah Dikau Ya Tuhan dan bersyukur kepadaMu,

U  :  Sebab dengan salib suciMu, Engkau telah menebus dunia.

P  :  Sisa – sisa tenaga Yesus tidak kuat lagi menyangga beban salib yang berat itu, Ia jatuh lagi, badanNya hancur dengan banyak luka menganga, darah segar bercucuran di sekujur tubuhNya bercampur peluh, tetapi untuk ketiga kalinya Ia bangkit. Sungguh perjuangan yang sangat berat demi ketaatanNya kepada Bapa dan demi cintaNya kepada umat manusia. Terpenuhilah Nas para Nabi yang mengatakan : “Ia tidak lagi berupa manusia memandangNya, Ia terima segalanya dengan sabar, bagai anak domba di bawa ke tempat pembantaian”.

Ya Yesus, ampunilah kami betapa seringnya kami mengalami keputus asaan tatkala kami harus menerima kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini, anugrahkanlah pada kami daya kekuatanMu itu, agar tugas perutusanMu yang kami terima dapat kami laksanakan dengan baik, Semoga kesetiaanMu membuat kamipun setia kepada janji yang telah kami ucapkan yakni janji Baptis, Janji Perkawinan dan janji Kesetiaan.

P  :  Marilah kita berdoa,

U  :  Ya Yesus, bimbinglah langkah kami mengikuti jalanMu, jalan menuju kehidupan kekal, agar kami dapat bersamaMu kelak.   AMIN

P  &  U  :  Ya Yesus, janganlah pisahkan lagi kami daripada Mu, buatlah agar kami selalu mencintai Dikau, dengan demikian berbuatlah pada kami,  apa saja seturut kehendak Mu.  AMIN

LAGU  :

TUHAN KASIHANILAH KAMI

KRISTUS KASIHANILAH KAMI

TUHAN KASIHANILAH KAMI.  AMIN

PERHENTIAN  10

PAKAIAN YESUS DITANGGALKAN

P  :  Kami menyembah Dikau Ya Tuhan dan bersyukur kepadaMu,

U  :  Sebab dengan salib suciMu, Engkau telah menebus dunia.

P  :  Penderitaan yang ditimpakan pada Yesus, bukan hanya penyiksaan badan tetapi juga penyiksaan batin, Yesus dipermalukan di hadapan orang banyak, pakaian penutup badanNya pun ditanggalkan, harga dirinya dihancurkan, hak perlindunganNya diabaikan, tiada seorang pun yang peduli apalagi menolongnya. Ia dibiarkan seorang diri menanggung segalanya .

Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kamipun menelanjangi sesama kami dengan menceritakan kejelekannya dan menghakiminya, Bantulah kami ya Tuhan membersihkan mata hati kami dari balok iri, dengki, dendam dan kebencian agar kami mampu memliki kejernihan hati melihat segala sesuatu sehingga kami mampu menerima segala kelebihan dan kekurangan sesama kami dengan baik.

P  :  Marilah kita berdoa.

U  :  Ya Yesus, berilah kami kekuatan agar kami mampu mengikutiMu, kasih, rendah hati dan peduli pada lingkungan yang membutuhkannya.

P  &  U  :  Ya Yesus, janganlah pisahkan lagi kami daripada Mu, buatlah agar kami selalu mencintai Dikau, dengan demikian berbuatlah pada kami, apa saja seturut kehendak Mu.  AMIN

LAGU  :

TUHAN KASIHANILAH KAMI

KRISTUS KASIHANILAK KAMI

TUHAN KASIHANILAH KAMI.  AMIN

PERHENTIAN  11

YESUS DIPAKU DAN DISALIBKAN

P  :  Kami menyembah Dikau Ya Tuhan dan bersyukur kepadaMu,

U  :  Sebab dengan salib suciMu, Engkau telah menebus dunia.

P  :  Penderitaan Yesus kian memuncak, tanpa rasa iba dan kasihan Para serdadu memaku tangan dan kakiNya pada palang penghinaan. Setiap palu diayunkan menempa paku darah segar bercucuran dari nadi – nadiNya.  Alangkah sedih dan pedihnya, bukan hanya karena penderitaan itu melainkan juga karena ditoreh oleh bangsaNya sendiri.

Ya Yesus, ampunilah kami karena kedegilan hati dan dosa kamilah, Engkau menderita penderitaan yang sangat berat ini, sungguh kami sangat menyesal, kami berjanji mulai saat ini kami akan berusaha sekuat tenaga kami untuk tidak melukai dan menyakiti hatiMu lagi, karuniakanlah kami rahmat pertobatan, agar kami mampu bertobat dengan sungguh – sungguh, sehingga dengan pertolongan rahmatMu kami mampu memperbaiki hidup kami dan tidak berbuat dosa lagi.

P  :  Marilah kita berdoa.

U  :  Ya Yesus, berilah kami kekuatan agar tubuh dosa kami hilang kuasanya dan kami tidak menghambakan diri lagi kepada dosa.  AMIN.

P  &  U  : Ya Yesus, janganlah pisahkan lagi kami daripada Mu, buatlah agar kami selalu mencintai Dikau dengan demikian berbuatlah pada kami apa saja seturut kehendak Mu.  AMIN

LAGU  :

TUHAN KASIHANILAH KAMI

KRISTUS KASIHANILAH KAMI

TUHAN KASIHANILAH KAMI.  AMIN

PERHENTIAN  12

YESUS WAFAT DI KAYU SALIB

P  :  Kami menyembah Dikau Ya Tuhan dan bersyukur kepadaMu,

U  :  Sebab dengan salib suciMu, Engkau telah menebus dunia.

P  :  Kelelahan selama memikul salib, ditambah penderitaan jasmani dan rohani yang tak terperikan serta cucuran darah yang sangat deras mengalir saat paku menembus tangan dan kakiNya, ditambah lagi kesengsaraan selama tiga jam tergantung di atas salib, mengakhiri kekuatan tubuh jasmaniNya, kira – kira pukul tiga sore Yesus wafat.

Berlutut dan hening

Walaupun Yesus wafat dengan cara yang sangat hina, tetapi situasinya menjadi lain Yesus wafat karena Ia telah melaksanakan kehendak Bapa dengan sempurna, maka segera Ia menyerahkan RohNya kepada Allah Bapa. Pernyataan tentara Roma yang mengatakan bahwa “ Yesus

sungguh Anak Allah”. Adalah bukti dari kebenaran yang sejati.

Ya Yesus, ampunilah kami begitu besar kasihMu kepada kami dimana Engkau telah memberikan hidupMu bagi kami demi menyilih dosa – dosa kami, namun kami membalasnya bukan dengan kebaikan melainkan dengan kejahatan dosa.

P  :  Marilah kita berdoa.

U  :  Ya Yesus, ajarilah kami berserah sepertiMu, agar Engkau dapat mengatur apa yang harus kami perbuat, agar kami layak di hadapanMu.  AMIN

P  &  U  :  Ya Yesus, janganlah pisahkan lagi kami daripada Mu, buatlah kami selalu mencintai Dikau dengan demikian berbuatlah pada kami apa saja seturut kehendakMu.  AMIN

LAGU  :

TUHAN KASIHANILAH KAMI

KRISTUS KASIHANILAH KAMI

TUHAN KASIHANILAH KAMI.  AMIN

PERHENTIAN  13

YESUS DITURUNKAN DARI SALIB

P  :  Kami menyembah Dikau Ya Tuhan dan bersyukur kepadaMu,

U  :  Sebab dengan salib suciMu, Engkau telah menebus dunia.

P  :  Kejadian di Calvary sungguh sangat mengerikan, kesepian dan kesyahduan menyelimuti, satu persatu meninggalkan tempat penyaliban penuh rasa haru dan tanda tanya besar dalam batin mereka “Siapakah Dia ini ?”

Bunda Maria dengan setia menanti di kaki salib, hari itu adalah persiapan Sabat, oleh karenanya sebelum malam tiba Jenazah Yesus harus diturunkan, Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus untuk diizinkan memakamkan

jenazah Yesus. Oleh Yusuf dari Arimatea-lah jenazah Yesus diturunkan kemudian diserahkan kepada Bunda Maria. Untuk terakhir kalinya jenazah Yesus yang penuh luka itu didekap dan dipangku oleh Bunda Maria dengan kesedihan luar biasa, bagaikan pedang duka menusuk hati Bunda yang kudus, namun dengan keteguhan Iman, Bunda Maria tetap tabah dan percaya inilah satu – satunya jalan untuk menyelamatkan umat manusia yang amat Ia kasihi.

Terima kasih ya Bunda dan ampunilah kami, karena dosa kamilah Bunda berduka, kami berjanji mulai saat ini kami akan berusaha untuk menjadi anakMu yang baik, agar hidup kami dapat menyenangkan Hati PutraMu yang MahaKudus dan menghibur duka Hati Bunda Maria tak bernoda.

P  :  Marilah kita berdoa.

U  :  Ya Yesus resapkanlah didalam hati kami karya belas kasihMu ini, agar kami senantiasa ingat akan misteri agung ini, dan boleh mengabdikan diri kami seutuhnya kepadaMu.  AMIN.

P  &  U  :  Ya Yesus janganlah pisahkan lagi kami daripada Mu, buatlah agar kami selalu mencintai Dikau, dengan demikian berbuatlah pada kami, apa saja seturut kehendak Mu.  AMIN.

LAGU  :

TUHAN KASIHANILAH KAMI

KRISTUS KASIHANILAH KAMI

TUHAN KASIHANILAH KAMI.   AMIN

PERHENTIAN  14

YESUS DIMAKAMKAN

P  :  Kami menyembah Dikau Ya Tuhan dan bersyukur kepadaMu,

U  :  Sebab dengan salib suciMu, Engkau telah menebus dunia.

P  :  Yusuf dari Arimatea memakamkan jenazah Yesus pada kubur batu. Pemakaman dilaksanakan secara sederhana dan terburu – buru karena hari menjelang Sabat dan sudah mulai senja. Yesus memang dimakamkan, tetapi pada hari ketiga Ia akan bangkit dari antara orang Mati. Kuasa Bapa lah yang akan membebaskannya dari alam maut.

Ya Yesus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa dengan sangat sempurna, Engkau telah mengurbankan diri Mu, demi menyelematkan umat Manusia. Engkau telah wafat dengan cara yang sangat hina demi menyucikan umat manusia dan membebaskan dari belenggu dosa, Engkau telah mengubah salib dari lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan. Dan dengan kemenangan inilah Engkau mengangkat harkat derajat manusia menjadi manusia baru, mendamaikan hubungan kembali dengan Allah Bapa.

TERIMA KASIH YA TUHAN DAN BERKATILAH KAMI

P  :  Marilah kita berdoa.

U  :  Ya Yesus, bimbinglah kami agar dapat memahami, mengetahui dan mengimani rencana Allah pada diri kami.  AMIN

P  &  U  : Ya Yesus, janganlah pisahkan lagi kami daripada Mu, buatlah agar kami selalu mencintai Dikau, dengan demikian berbuatlah pada kami, apa saja seturut kehendak Mu.  AMIN

LAGU  :

TUHAN KASIHANILAH KAMI

KRISTUS KASIHANILAH KAMI

TUHAN KASIHANILAH KAMI.   AMIN

DOA PENUTUP :

Allah Bapa Yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadaMu atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan dan menghayati sengsara PutraMu, semoga dengan kekuatan salib suci Kristus menjadikan kami manusia baru yang senantiasa hidup dengan sikap rendah hati, kasih dan senantiasa mengupayakan membangun persaudaraan dan perdamaian dimanapun kami berada.

Semuanya ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa.  AMIN

KEMULIAAN KEPADA BAPA DAN PUTRA DAN ROH KUDUS, SEPERTI  PADA PERMULAAN, SEKARANG, SELALU DAN SEPANJANG SEGALA ABAD.  AMIN

TANDA  SALIB