Paroki Babakan – Facebook Feed

14 November 2015 (Lukas 18:1-8 ) 18:1 Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 18:2 Kata-Nya: "Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. 18:3 Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata: Belalah hakku terhadap lawanku. 18:4 Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya: Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, 18:5 namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." 18:6 Kata Tuhan: "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu! 18:7 Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepada-Nya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? 18:8 Aku berkata kepadamu: Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?" # Haruskah kita berdoa terus-menerus? Perumpamaan ini menunjukkan bahwa kita seharusnya membawa masalah kita terus-menerus ke hadapan Allah di dalam doa. kita seharusnya selalu berdoa dan tidak menjadi lelah ketika jawaban doa itu tidak diberikan dengan segera. Jika hakim yang lalim ini saja, yang menurut pengakuannya sendiri tidak mau mendengarkan Allah maupun manusia, mengabulkan permintaan janda itu, apalagi Allah, tidakkah Ia akan melakukan keadilan bagi umat-Nya sendiri yang berdoa kepada-Nya siang dan malam? #

Facebook photo

National Geographic Hails Mary, “The World’s Most Powerful Woman” “She is as a universal symbol of maternal love, as well as of suffering and sacrifice...”

Link photo

The Virgin Mary

The Virgin Mary is both a personal intercessor and a global sensation.